Ask a question

ลวดยิง #140/6 mm. 5M

ทำจากลวดเหล็กกล้ามีการชุบสารเพื่อต้านการเกิดสนิม ใช้กับเครื่องยิงรุ่น R14,R34,ALU940 เครื่องปืนลม PS111
wire18
Characters written: