Ask a question

ลวดยิง #140/10 mm. 5M

ทำจากลวดเหล็กกล้ามีการชุบสารเพื่อต้านการเกิดสนิม ใช้กับเครื่องยิงรุ่น R34 เครื่องปืนลม PS111
wire20
Characters written: